Marius van der Put

Mijn werk is guratief met meestal landschap als onderwerp. Ook bloe-
men en bomen zijn vrienden en inspireren mij tot gra ek, tekeningen en
schilderingen. Veel landschappen zijn van Texel afkomstig, andere zijn ged-
roomd.

Naast mijn werk volgde ik van 1986 tot 1991 de avondopleiding Beeld-
houwen aan de Academie Minerva te Groningen. In deze periode maakte ik
kennis met (model) tekenen en schilderen, beeldhouwen en fotografi e. Vooral aan de docenten Hans van der Pennen, Asaph Ben Menahem en Sebastiaan Vos heb ik veel te danken. Veel later kwam gra ek in zicht, nu bij docent Onno Broeksma op het Kunstencentrum en het Gra sch Centrum Groningen.

Nog later kwam de stap van zwart/wit naar kleur. Momenteel werk ik
aan lithos, etsen, houtsneden en schilder met acrylverf, pigment, sprayverf
etc. op papier en doek. Een eigen handschrift ontwikkelen voor deze drie
gra sche technieken en (voor mij) nieuwe schildermethoden is mijn doel.

email: m.van.der.put@rug.nl
www.mariusvanderput.nl