Algemene informatie

De vereniging Kunstenaars Collectief Galerie Boven” is in 1999 opgericht
door o.a. Ietje Röhr, Lyda Heijkoop en Hans Hilbrands. De kunstenaars
werken op diverse disciplines van de beeldende kunst: teken- en schilderkunst, beeldhouwen, keramiek en gra sche technieken. Naast uitwisseling van informatie, het elkaar helpen en stimuleren, is het bevorderen van de bekendheid van de aangesloten leden door bijvoorbeeld exposities, een belangrijke doelstelling.

De vereniging wordt bestuurd door de aangesloten kunstenaars.
Het dagelijks bestuur wordt momenteel gevormd door:
Ferry Booij (voorzitter), 0591-769188, E: ferry.b@xs4all.nl
Ietje Röhr (secretaris), 0599-616185, E: rohr-dubbeld@wxs.nl
Toon Blokland (penningmeester), 0599-236554, E: aafke.toonblokland@gmail.com

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en bedraagt 50
euro per jaar. Nieuwe leden zijn bijzonder welkom. Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met het bestuur of met info@galerieboven.nl