Toon Blokland (1941)

Ik ben begonnen met schilderen in 1989 van Franse dorpjes en landschappen in een expressionistische stijl. Gaandeweg ontstond meer abstract werk , waarbij structuur, vlakverdeling en kleur belangrijk zijn.
Ik hecht er aan om  autodidact te zijn en te  blijven, omdat dat m.i. de beste voorwaarde is om tot een persoonlijke expressie te komen.
Nu nog steeds schilder ik abstracte werken.
Er is geen vooropgezet plan. Soms is er een globale schets van de vlakverdeling, maar tijdens het uitwerken gaat het gevoel de boventoon voeren.
De laatste tijd krijgen de meeste doeken een meer minimalistisch karakter.
Ik geef de doeken niet altijd een titel mee, omdat ik niet vooraf een thema heb voor het onderhavige werk.
Tegenwoordig heb ik soms achteraf wel een voor mij bij het schilderij passende tekst.

Er zijn een paar teksten of zinsnedes uit gedichten en boeken , die mij aanspreken en  leiden tot het maken van mijn schilderijen.
Uit een gedicht van Bert Schierbeek;
“Er wordt ergens een streep getrokken, die om zichzelf gaat kronkelen en een onvermoed beeld maakt”.

Uit ” Grammatica van de schepping” van George Steiner;
“We zijn steeds minder in staat om ons eigen ZIJN te HOREN, terwijl dat HOREN wel de voornaamste voorwaarde voor creativiteit is”.

Uit het gedicht ” Is dit het?” van Marjolein de Vos een zinsnede;
“…… Leegte is een woord, zegt iemand,
         Zeg ruimte. Zo kun je het zien…”.

Uit ” De kunsten van het leven” van Henk Smeijsters;
“Waar het echt om gaat is het gevoelsmatige, intuïtieve, niet-talige en niet- cognitieve als waardevol te erkennen, te beginnen binnen de kunsten”

Ik hoop, dat u enigszins wordt geraakt door een of meerdere werken.

P.S.
Voor  een eventuele aankoop kunt  u contact opnemen met  mij.

Vr.gr.
Toon Blokland
Eeserstraat 24
9531 CM Borger
06 15213329

aafke.toonblokland@gmail.com