Oepke de Boer

De Hondsrug, een zacht glooiende Drentse heuvelrug tussen Groningen en Emmen, is de eindmorene van een grote gletsjer uit de voorlaatste ijstijd. Deze gletsjer voerde keien mee van allerhande formaat en liet ze hier achter in de stuwwal, min of meer rond geslepen door het schuren over de bevroren ondergrond, toen het ijs weer smolt. Op de landerijen en in de natuur op de Hondsrug komen we deze stenen overal tegen. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de hunebedden.

Ik woon in Buinen, een dorp op de oostflank van de Hondsrug ter hoogte van Borger. Mij hebben deze stenen altijd geïntrigeerd door hun kleur, hardheid en vorm. Ik gebruik ze als uitgangspunt voor, en onderdeel van mijn beelden. Ik verander de vorm of pas de vorm aan en/of polijst delen om de ware aard te laten zien. Maar ook wil ik de steen verbinden met het heden door er een materiaal van de moderne tijd (i.c. roestvast staal) aan toe te voegen. De vormgeving is abstract met soms een vage suggestie van de bestaande werkelijkheid die o.m. blijkt uit sommige titels.

Kom gerust eens kijken.

Hornsedijk 5,
9528 PK Buinen,
tel: 0599 212 458,
mob: 06 2484 3191,
email: oepkedeboer@gmail.com

Geaderd graniet als “vleugels”.
Een zeer dichte, compacte steen, deels gepolijst en gecombineerd met een “snor” van roestvast staal.
Een mooie graniet met grote porfieren (de lichte vlekken) van kaliveldspaat gecombineerd met een rvs water/vuurgolf op een paal van larixhout op een grondplaat van rvs.-
Een brok serpentijn, deels polijst, met daarin een strook rvs suggereren een muziekinstrument.